Produkter Tjenester Meny

Medarbeidere i VB Åssiden Rør

Medarbeidere

Anne - Beth Ourdahl

Kontormedarbeider/rørlegger

ourdahl@hotmail.com
Mobil: 90636370

Martin Hallerud Johnsen

Rørlegger

martin.johnsen98@gmail.com
Mobil: 92447018

Børre Johnsen

Daglig leder

borjohns@online.no
Mobil: 90072489

Lill Johnsen

Kontormedarbeider

borjohns@online.no
Mobil: 92811089

Erik Ourdahl

Rørlegger

rm50050@hotmail.com
Mobil: 99591234

Rune Johnsen

Rørlegger

runejohnsen75@hotmail.no
Mobil: 90952488